به کار نگرفتن محصولات دیمکو؛
هزینه قطعی است
یک
هدف ما و شما یکی است؛
تولید بهینه
دو
تنها راه ماندگاری و توسعه در شرایط اقتصادی فعلی
استفاده از نوآوری است
سه
قبل
بعدی
به کار نگرفتن محصولات دیمکو؛
هزینه قطعی است
یک
هدف ما و شما یکی است؛
تولید بهینه
دو
تنها راه ماندگاری و توسعه در شرایط اقتصادی فعلی
استفاده از نوآوری است
سه

دیمکو را با نوآوری و بهینگی می‌شناسند.

ماموریت دیمکو، انتخاب و عرضه کالاهای نوآورانه برای رفع مشکلات تولید صنایع فلزی​ است.

در کدام صنعت فعالیت می‌کنید؟

کاهش هزینه در جوشکاری
تو می‌دونی‌ برای این مشکل باید چه راهکاری استفاده کنی!
تو می‌دونی‌ برای این مشکل باید چه راهکاری استفاده کنی!

برای آگاهی از راهکارهای دیمکو کافیه باهم گفتگوی کوتاهی داشته باشیم.

از شنبه تا پنج‌شنبه
از  ۸صبح تا ۸شب

می‌خوای اطلاعاتت به‌روز بشه؟
بوک مارک کن.

انواع اسپری جوشکاری
اطلاعات فنی

انواع بسته‌ بندی

انواع بسته‌ بندی شما می‌توانید متناسب با اپلیکیشن و فرایند جوشکاری ، انواع بسته‌ بندی اسپری جوشکاری را انتخاب کنید. انتخاب نوع مناسب اسپری جوشکاری

ادامه مطلب »

می‌خوای اطلاعاتت به‌روز بشه؟
بوک مارک کن.

انواع اسپری جوشکاری
اطلاعات فنی

انواع بسته‌ بندی

انواع بسته‌ بندی شما می‌توانید متناسب با اپلیکیشن و فرایند جوشکاری ، انواع بسته‌ بندی اسپری جوشکاری را انتخاب کنید. انتخاب نوع مناسب اسپری جوشکاری

ادامه مطلب »